• slide
  Poznaj príznaky
  CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY
 • slide
  Príznaky mozgovej príhody:
  S - slabosť, neobratnosť končatín, spravidla na jednej strane
  T - tvár - ochabnutá polovica, poklesnutý ústny kútik
  R - reč - spomalená, nezrozumiteľná
  O - oči - neostré, rozmazané videnie
  P - pomoc okamžite volať 155
 • slide
  Účinnú liečbu možno podať
  len do 4 hodín od vzniku príznakov.
  Konaj rýchlo!

Nezisková organizácia Carmenta

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt.

Carmenta organizuje semináre

Carmenta organizuje semináre

Organizovanie seminárov, školení, besied, stretnutí, kurzov, príprava projektov, prezentácií so zameraním na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a sociálnu oblasť.

Carmenta podporuje výskum a vývoj

Carmenta podporuje výskum a vývoj

Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby so zameraním na informačné služby v uvedených oblastiach prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.

Carmenta pripravuje projekty

Carmenta pripravuje projekty

Analýzy, rozbory, hodnotiace správy, príprava projektov, spracovanie a realizácia projektov, so špecifickým zameraním na  posilňovanie zdravia, predĺženie a skvalitnenie života každého jednotlivca.

Brožúra na stiahnutie: Dá sa predchádzať cievnym mozgovým príhodám? [PDF, 6 MB]

Carmenta v číslach

rokov činnosti

realizovaných projektov

absolventov projektov

Kontaktujte nás

Máte otázky, nápady, záujem o spoluprácu? Neváhajte nás kontaktovať.

Get in touch with us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam a dolor metus. Vivamus quis congue nisi. Cras sed cursus orci, id elementum neque. Nullam non posuere nisi.

 • info@carmenta.sk
 • +421 911 135 375

 • Nezisková organizácia CARMENTA
  Agátová č.5
  841 01 Bratislava