Hodnoty neziskovej organizácie CARMENTA

Život v súlade s pevne stanovenými ľudskými hodnotami, je kľúčom k úspechu. Pravidlá správania sa človeka a jeho neustáleho vzdelávania sú základom vážnych rozhodnutí odborníka. Morálny kódex a etické konanie jednotlivca je rozhodujúcim aspektom a základným pilierom v komunikácii.

Podporujeme základy slušnosti, zdvorilosti a úcty k vlastnému zdraviu.

Date et dabitur vobis Dávajte a dajú Vám