Darujte nám prosím 2 %

Nezisková organizácie CARMENTA, podporuje projekty súvisiace so vzdelávaním laickej verejnosti v oblasti prevencie vzniku cievnych mozgových príhod

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno/názov: Nezisková organizácia CARMENTA

Právna forma: Nezisková organizácia

IČO: 42 166 462

Adresa/sídlo: Agátová 3385/5E, 841 01 Bratislava - Dúbravka Bratislava